رضا ایران خواه

درباره من

دکتر رضا ایران خواه
image

استادیار گروه آموزشی سرامیک @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

...

محقق گوگل

(1400/5/4)

استنادات

62

h-index

5

i10-index

2

مؤلفین همکار

13

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1392-1397

دکترا

پژوهشگاه مواد و انرژی

1389-1391

کارشناسی ارشد

پژوهشگاه مواد و انرژی

1381-1386

کارشناسی

فردوسی مشهد

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضیات مهندسی   (8 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مواد
نقشه کشی صنعتی   (7 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مواد
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی   (6 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
r.irankhah@semnan.ac.ir
09159042349

فرم تماس